Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec | Pewny partner w niepewnych czasach

Spółki w Luksemburgu

Korzystne ramy prawne oraz reżim podatkowy to główne zalety prowadzenia działalności operacyjnej z wykorzystaniem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu. Dlatego polecając Luksemburg jako idealne miejsce do założenia własnej firmy nie sposób pominąć właśnie korzyści podatkowych. Luksemburg od dawna posiada najniższe stawki VAT w całej UE.

Podatki dla przedsiębiorców
w Luksemburgu

Stawka podstawowa to 17%, a obniżona 8%. CIT z kolei plasuje się w dwóch stawkach.

Podatek od wypłacanych wspólnikom dywidend wynosi 15%. Wypłata dywidend na rzecz zagranicznej spółki może być natomiast zwolniona z podatku pobieranego u źródła, jeżeli spółka zagraniczna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 10% kapitału spółki wypłacającej dywidendę (lub akcji o wartości nabycia co najmniej 12 mln €) na nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy.

Zgodnie ze zmianami prawa luksemburskiego od dnia 1 stycznia 2017 r. stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma spaść z 21% do 19%. W drugim etapie, który ma nastąpić z początkiem roku 2018 , ma zostać jeszcze zmniejszona do 18%.

Jednocześnie obowiązywać ma preferencyjna stawka CIT na poziomie 15%. Z tej stawki korzystać mają nowe i innowacyjne podmioty, których roczny dochód nie przekroczy 25 000 €.

Dodatkowe korzyści fiskalne wynikają z korzystnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jaką Polska ma z Wielkim Księstwem. Przykładowo na zasadzie art. 13 pkt 4 ww. umowy możliwe jest planowanie zobowiązań podatkowych związanych z działalnością deweloperską i zbywaniem nieruchomości, wykorzystując konstrukcję tzw. Société de patrimoine familiale (SPF) – spółki rodzinnej neutralnej podatkowo z punktu widzenia luksemburskiego prawa.

Istnieje kilka typów spółek, które mogą być zarejestrowane w Luksemburgu, a najbardziej odpowiednia forma zależy oczywiście od celów i oczekiwań każdego inwestora. Sam proces założenia spółki jest szybki i prosty, jeśli tylko posiadasz wszystkie wymagane prawem dokumenty, czyli przede wszystkim zgodną z luksemburskim prawem umowę spółki oraz kopię ważnego paszportu.

Oferta

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań Klienci osiągają takie cele jak:

Dzięki współpracy z Profesjonalnym Wywiadem Gospodarczym „Skarbiec” możemy zaproponować naszym klientom także kompleksowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa VIP, ochrony przez wyciekiem informacji poufnych oraz w zakresie pozyskiwania strategicznych informacji na temat rynku i konkurencji.

Klientom, którzy korzystają z usług Kancelarii Prawnej Skarbiec, oferujemy również zagraniczne rachunki bankowe w renomowanych bankach zagranicznych oraz pomoc w zmianie rezydencji podatkowej na jeden z krajów o korzystnych systemach podatkowych.

Zobacz: Czym Kancelaria Prawna Skarbiec różni się od konkurencji?

Więcej informacji przedstawimy w bezpośrednim kontakcie z zainteresowanymi osobami.

Inne usługi

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012