Kancelaria Prawna Skarbiec

Spółki w Luksemburgu

Fundusz RAIF (Reserved Alternative Investment Fund)

RAIF jest funduszem inwestycyjnym nie podlegającym autoryzacji CSSF, ale jednocześnie będącym alternatywnym funduszem inwestycyjnym.

 

Fundusze RAIF bmogą być zakładane między innymi w formie funduszu wspólnego inwestowania nie posiadającego osobowości prawnej (fonds commun de placement – FCP), którego zasady funkcjonowania ustalane są przez zarządcę w regulaminie zarządzania, lub też w formie spółki inwestycyjnej o kapitale zmiennym (société d’investissement à capital variable – SICAV) działającej jako spółka akcyjna (société anonyme), z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) komandytowa (société en commandite simple), komandytowo-akcyjna (société en commandite par actions), specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) albo spółka kooperatywna działająca w formie spółki akcyjnej (société coopérative organisée sous forme de société anonyme).

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012