Kancelaria Prawna Skarbiec

SARL

Société à responsabilité limitée

Société à responsabilité limitée („SARL”) jest najpopularniejszą formą spółki obecnie zakładanych w Luksemburgu. SARL może być utworzona w każdym celu, zgodnym z luksemburskim prawem. Jedynie taka aktywność jak ubezpieczenia czy działalność bankowa nie może być prowadzona przez firmy działające jako SARL.

 

Spółka ta przeznaczona jest zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych, których odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów. Przepisy prawa luksemburskiego dodatkowo chronią posiadaną przez wspólników kontrolę nad spółką. Udziały mogą być zbyte osobie spoza grona wspólników jedynie w przypadku udzielenia wcześniejszej zgody przez zgromadzenie wspólników większością co najmniej ¾ głosów. Wspólnicy nie muszą być profesjonalnymi przedsiębiorcami. Wystarczy jedynie aby byli zdolni do zarządzania aktywami. Czas trwania SARL jest nieograniczony, chyba że co innego wynika z umowy spółki. Podobnie uregulowana jest kwestia zamknięcia spółki. Śmierć wspólnika, jego zawieszenie czy upadłość nie powoduje jej likwidacji, chyba że co innego wynika z samej umowy.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012