Kancelaria Prawna Skarbiec

S.à r.l.-S

Société à responsabilité limitée simplifiée

W dniu 13 lipca 2016 roku luksemburski parlament przyjął ustawę, która tworzy nową formę prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie uproszczoną spółkę S.à r.l (Société à responsabilité limitée simplifiée, S.à r.l.-S). S.à r.l.-S jest wariantem spółki S.à r.l i co do zasady regulowana ona jest w oparciu o przepisy dotyczące spółki S.à r.l., z pewnymi jednakże istotnymi następującymi wyjątkami:

 

  • obniżenie kapitału zakładowego do sumy mieszczącej się w przedziale pomiędzy 1 a 12.000 Euro, co oznacza że możliwe jest utworzenie spółki za jedno euro;
  • udziałowcy spółki są wspólnie i solidarnie odpowiedzialni za zobowiązania tej spółki (przynajmniej do czasu kiedy zostanie ona przekształcona w „zwykłą” spółkę S.à r.l.);
  • umowa spółki może zostać zawarta w formie pisemnej, choć forma aktu notarialnego wciąż pozostanie dostępna.

S.à r.l.-S w założeniu ułatwiać ma prowadzenie biznesu przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. Dlatego też jednym z istotnych rozwiązań przyjętych w ustawie jest ograniczenie w odniesieniu do udziałowców spółki oraz jej zarządzających. Zarówno jedni, jak i drudzy, muszą być osobami fizycznymi.

Przedmiot działalności spółki S.à r.l.-S również został ograniczony. Spółka może bowiem prowadzić jedynie ten rodzaj działalności, dla którego konieczne jest uzyskanie (uprzednio) ministerialnego zezwolenia (autorisation d’établissement), tj. głównie działalność handlową, rzemieślniczą i przemysłową oraz wykonywaną w ramach niektórych tzw. wolnych zawodów).

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Prawna Skarbiec
ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa
Adres e-mail:
Telefon:

Informujemy, że kontaktując się z nami, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych: imienia i nazwiska, firmy, adresu e-mail, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, w celach marketingowych, ofertowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Kancelarię i podmioty powiązane.

Home & Market BCC Gazeta Prawna Gentleman Gazeta Finansowa Rising Stars 2013 Rzetelna Firma Home & Market Overseas Agent Rising Stars 2012